Vi trenger nye løsninger!

Mer enn noen gang trenger verden modige organisasjoner som skaper nye ideer og bedre løsninger på små og store problemer. Tinkr bidrar til at arbeidet blir effektivt og at løsningene skaper faktisk verdi – for individer, organisasjoner og for samfunnet.

Hva gjør vi?

Vi jobber både med organisasjoner som skal ta de første små innovasjonsskrittene og modne organisasjoner med høy kompetanse på innovasjon.
Felles for alle er at de ønsker å få økt verdi av sin innovasjonsaktivitet, og mange spør seg: “hva gjør vi nå?” og «kan dere hjelpe oss med…». Her er noen av våre svar:

Kompetanse

 • Kan vi lære om innovasjon – og samtidig skape faktisk verdi?
  • Den beste måten å lære på er gjennom å jobbe med reelle prosjekter. Vi foretrekker derfor å knytte alle våre innovasjonskurs til konkrete prosjekter, og samtidig sikre kompetanseheving. Hvis dere vil lære om effektiv prosessledelse, ledelse av innovasjonsprosjekter eller et grunnkurs i kreativitet, innovasjon og bærekraft så gjør det samtidig med at dere jobber med relevante problemstillinger og prosjekter.
 • Vi vil bli bedre på innovasjon – hvilket verktøy skal vi velge?
  • Alt for ofte ser vi at løsningen på manglende innovasjonsevne er å sende ansatte på kurs i f.eks. tjenestedesign, Lean Startup eller Design Thinking. Ofte gir det dessverre begrenset verdi. Vår løsning er å hente de beste verktøyene fra ulike områder, tilpasse de organisasjonens kompetansenivå og behov og legge til rette for at organisasjonen er klar for å ta ut verdi av arbeidet. Det tror vi er den beste løsningen.
 • Vi ønsker et lederutviklingsprogram med fokus på innovasjon
  • Hva som er god innovasjonsledelse avhenger av organisasjonskultur og hvilken type utfordringer organisasjonen skal løse. Uavhengig av dette viser forskning at det å skape rom for usikkerhet og risiko, bygge kompetanse og peke ut retning i arbeidet er vesentlig. Teamet du leder må oppleve trygge rammer, faglighet og mening i arbeidet. I vårt arbeid har vi fokus på forståelse av innovasjonsprosessen, metoder for utvikling av en innovativ organisasjon og din atferd som leder. Vi gjennomfører alt fra inspirasjonsforedrag til langvarige program – gjerne sammen med gode samarbeidspartnere.
 • Kan vi lære å bli mer kreative?
  • Ja! Kreativitet kan læres, trenes opp og styrkes. En tro på sine egne kreative evner er sentralt og tydelige rammer, verktøy og kunnskap vil øke den kreative evnen til både personer og organisasjoner. Gjennom innovasjonsarbeid kan vi skape en bedre forståelse for verdien av kreativitet og at effektvt kreativitet arbeid, tro det eller ei, er både systematisk og strukturert.

Prosess- og prosjekt

 • Hvorfor får vi ikke til å sette av ressurser til de prosjektene vi virkelig vil jobbe med.
  • Noe av det vanskeligste for organisasjoner er å sette av tid til å jobbe med innovasjon, og man ser at driftsoppgaver og «brannslukking» tar all tiden. Årsakene kan være komplekse og omfattende (f.eks. manglende strategi, ledelse eller feil fordeling av ressurser), og noen ganger hjelper vi til med slike utfordringer. Men, ofte ser vi at små grep, litt struktur og enkle verktøy faktisk kan gjøre en betydelig forskjell og være et godt første steg på veien.
 • Vi står fast i et innovasjonsprosjekt. Kan dere hjelpe oss?
  • Noen ganger kan små justeringer og noen nye perspektiver være nok til å få et innovasjonsprosjekt på rett kjøl igjen. Andre ganger kan det være fint å få hjelp av en ekstra ressurs som har lang erfaring og noen gode verktøy. Organisatoriske hindre og manglende prosesserfaring står ofte i veien for effektivt innovasjonsarbeid. Andre ganger trenger dere kanskje litt hjelp til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen?
 • Vi trenger å bli flinkere på å involvere andre i innovasjonsarbeidet vårt
  • Involverende innovasjon kan inkludere alt fra kunder eller brukere, medarbeidere og leverandører til akademia, frivillige organisasjoner, naboen eller konkurrenter. Ofte ligger det et stort potensiale i involvering med forholdsvis lave kostnader, men det blir ikke utløst av seg selv. Man må finne smarte innganger som gir merverdi for begge parter. Sammen kan vi kartlegge mulighetene og skape de samarbeidene som er tilpasset din strategi, ressurssituasjon og fokus.
 • Jeg har en god ide og lurer på om jeg trenger patent eller ikke
  • Spør du oss spør vi deg! Vi har heldigvis en av de ledende patentmiljøene i Norden, Basck som samarbeidspartner. Sammen med de finner vi ut hvilke muligheter og behov du har. Tinkr kan hjelpe med forretningsutvikling og innovasjon, mens Basck hjelper deg med det formelle. Skal du inn i Afrika kobler vi deg mot vår samarbeidspartner KTA-Advocates. Vinn-vinn.
 • Vi trenger hjelp til å utvikle en metode for å jobbe med innovasjon i vår organisasjon
  • I mange organisasjoner er innovasjonsarbeidet styrt av ildsjeler, spontane ideer og tilfeldige verktøy. Dette gjør oftest at man bruker langt mer ressurser og får lavere verdi enn man ønsker. Vi kan hjelpe til med å lage en struktur tilpasset kompetansenivået og problemstillingen til organisasjonen. Her kan man ta utgangspunkt i standard metoder og spisse det litt inn mot organisasjonens behov. Det trenger ikke være dyrt heller.
 • Jeg er en gründer som trenger hjelp til å utvikle bedriften min videre. Kan jeg bruke innovasjonsrådgivere?
  • Du kan i hvert fall bruke Tinkr! Vi har selv massevis av gründererfaring, og jobber med mange ulike mindre organisasjoner. Vi hjelper med organisasjonsutvikling, produkt og tjenesteutvikling, brukertesting, finansiering, prosjektledelse og innsiktsarbeid. Vi kan litt om veldig mye og mye om litt.
 • Vi er prince2 sertifisert, kan vi øke innovasjonsfokuset innenfor dette rammeverket?
  • For å få god effekt av innovasjonsarbeidet er det viktig at det er kompatibelt og integrert med eksisterende prosjekt og styringssystemer. Det er vanskelig nok å implementere og ha fokus på en metode i seg selv. Vi ser derfor ofte god effekt av å øke innovasjonsfokuset eller lage innovasjonsmoduler innen eksisterende rammeverk, som f.eks. Prince 2.

Organisasjon

 • Innovasjon er viktig for oss, men vi vet ikke helt hvordan vi skal starte
  • Innovasjon kan være veldig komplekst. Legg til ord som robotisering, big data, agile, medarbeiderskap og andre ting som alle organisasjoner MÅ gjøre for å overleve, så er forvirringen komplett. Innovasjon kan også være enkelt. Innovasjonsaktiviteten i organisasjonen din kan skape mer verdi med enkle grep som felles verktøy, en mal for innovasjonsprosjekter eller ved å velge noen fokusområder for din organisasjon eller avdeling. Begynn med de små tingene som har stor effekt slik at resultatene kommer fort. Vår rolle vil være å vise deg hvor du kan få størst effekt raskt, og samtidig foreslå mer omfattende grep hvis du ser behov for, og har ressurser til det.
 • Vi ønsker å bli en innovativ organisasjon – hva gjør vi nå?
  • Å se resultater av innovasjonsarbeidet er den beste motivasjonen for å fortsette. Noen ganger bør man starte med kompetanseheving, andre ganger med gjennomføring av innovasjonsprosjekter. Av og til må man starte med strategien sammen med ledergruppen. Prosessen må tilpasses ditt ambisjonsnivå, tidligere erfaringer og ressurssituasjon. Vårt mål er å sette i gang med prosjekter i din organisasjon som raskt genererer verdi.
 • Vi ønsker å få medarbeiderne mer involvert i innovasjonsarbeidet vårt.
  • Dine ansatte kan være din viktigste ressurs i innovasjonsarbeidet. I mange organisasjoner er det medarbeiderne som best kjenner produktene, tjenestene eller prosessene du leverer. Det kan være krevende å engasjere medarbeidere i innovasjonsarbeid, og løsninger som «ide-kasser» fungerer sjeldent så godt som man håper. Vi kan hjelpe deg å identifisere hvor det lønner seg for deg å engasjere medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere, og bidra til å bygge kultur og system for innovasjon.
 • Vi trenger å få på plass et effektivt innovasjonsstyringssystem
  • Tinkr har utviklet et innovasjonssystem som er kompatibelt med den nye ISO-standarden for innovasjonsledelse, og er bygget på forskning og praksis. Innovasjonssystemet er grunnlaget for vår helhetlige tilnærming til innovasjon, og tilpasses både store og små organisasjoner. Ambisjonsnivå, erfaring med innovasjon og ressurssituasjon påvirker hvilke grep man gjør i din organisasjon.

Vårt team

Vårt team på 11 personer har lang erfaring i å lede kreative innovasjonsprosesser, -prosjekter og utviklingsaktiviteter i både egne og andres organisasjoner. Det vi har til felles er et brennende ønske om å løse viktige problemer, store som små, gjennom å bidra til å finne gode og effektive løsninger og sikre effektiv framdrift. Vi føler oss svært privilegert som får mulighet til å jobbe sammen med ledende forskere, innovasjonsledere, lærere, entreprenører, helsefagarbeidere og humanitært personell om å løse viktige samfunnsutfordringer.
Bilde av teamet
"
Det vi alle har til felles er et brennende ønske om å jobbe med å løse aktuelle problemer, store som små.

Vår tilnæming

Basert på ledende innovasjonsverktøy har vi sammen med ledende forskere innen kreativitet og innovasjon utviklet løsninger som er enkel å bruke og som raskt skaper verdi og framdrift.
I alt vårt arbeid har vi en helhetlig og systematisk tilnærming til innovasjon – rett og slett fordi det er det som gir det absolutt beste resultatet. Gjennom å jobbe med konkrete prosjekter sikrer vi at vi skaper reell verdi samtidig som vi bygger strukturer og kompetanse hos våre kunder – og først da sikrer vi langsiktig verdi. Vi arbeider med både privat, offentlig og frivillig sektor, og ser at det gir stor verdi å høste erfaringer om innovasjon og kreativitet på tvers av næringer og domener.
01

Lære av de beste

Vårt arbeid er basert på den nye internasjonale ISO-standarden for innovasjonsledelse (som vi har vært med å utvikle), og vi inkluderer blant annet på kjente metoder som Design Thinking/tjenestedesign, Lean Startup og Prince2. Vi ser at alle metoder har elementer som er gode og nyttige, men at det kan være vanskelig for våre kunder å velge hvilke de skal bruke hvor og hvordan. Vi bidrar med et helhetlig perspektiv hvor vi forenkler og tilgjengeliggjør slik at vi kan bruke det beste fra de fleste
02

Forskningsbasert

Når Tinkr startet var det fordi vi så at det var mange som leverte tjenester på feltet som vi følte gav lite reell verdi. Vi startet derfor opp vårt internasjonale forskernettverk, som blant annet består av anerkjente forskere som David Cropley, Mark Runco, Roni Reiter-Palmon, James Kaufmann og Vlad Glavenou, for å sikre at de løsningene vi leverer er best mulig. Samarbeidet gir oss en enda bedre forståelse av hva som er de viktigste forutsetningene for økt kreativitet og innovasjon i organisasjoner, prosjekter og samfunn.
03

Samskaping i praksis

Vi jobber sammen med et bredt spekter av organisasjoner og samarbeidspartnere for å utvikle mer effektive verktøy og metoder innen kreativitet, innovasjon og bærekraft. Vi ser på skalering av gode løsninger som vårt samfunnsansvar. Med et overordnet mål om samfunnsinnovasjon bistår vi i å utvikle løsninger som skaper verdi for samfunnet og med å skalere disse på tvers av sektorer.

Ta en prat?

Fyll ut skjemaet under
eller send oss en e-post.

Karl Johansgate 8
0154 Oslo

Våre satningsområder

I tillegg til arbeidet vi gjør for bedrifter er det noen områder vi satser særlig sterkt på